DOPUNSKA NASTAVA

Draga djeco, ovdje ću nastojati postavljati vam najprilagođenije materijale za upotpunjavanje vaših znanja i vještina iz matematike. Očekujem da mi javite da li pratite dopunsku nastavu i svake nedjelje nakon pregledanih zadaća u toku sedmice, ću ovdje ostaviti zadaću za one koji nisu savladali materiju. Zadaću radite u sveske, a onda ćete samo rješenja upisati na one elktronske testove i proslediti mi. Hvala vam još jednom na lijepoj saradnji!

  1. ZADACA ZA DOPUNSKU NASTAVU

 

 

 

 

 

 

  1. MNOŽENJE RAZLOMAKA