PROGRAMIRANJE II VJEZBE

Naredba swap sluzi da bi dvije promjenjive zamijenile svoje vrijednosti. Npr. Zelimo poredati opadajuci tri unesena broja(ili rastuca samo mijenjate znak nejednakosti) POGLEDAJ PRIMJER

2.1. Mali Ika uči množenje jednocifrenih brojeva. Ali, Ika zna samo brojeve prve desetice. Кada izmnoži dva broja, on tačno zapiše rezultat samo ako je proizvod u prvoj desetici. Inače, napiše 10. Napiši program koji za dva uneta jednocifrena broja ispisuje proizvod koji će zapisati mali Ika. U slučaju da tačan rezultat ne pripada prvoj desetici, u novom redu ispisati i za koliko je tačan rezultat veći od broja 10. Sa ulaza se učitavaju jednocifreni brojevi m i n (svaki u posebnom redu, 1<=m, n<11). Ulaz: 2 5 Izlaz:10 Ulaz: 2 8 Izlaz: 10 6 Ulaz: 1 3 Izlaz: 3

2.2. Prekidač uključuje sijalicu kod stepeništa kada se na njega pritisne, a sijalica se automatski isključuje 60 sekundi nakon poslednjeg pritiska na prekidač. Кoliko sekundi je svetlela sijalica ako je prekidač pritisnut u trenucima T1, T2 i T3? Sa ulaza se učitavaju celi pozitivni brojevi T1, T2 i T3 (svaki u posebnom redu, 1<=T1, T2, T3<=1 000 000) vremena pritisaka na prekidač izražena u sekundama proteklim od nekog trenutka u prošlosti.
Na standardni izlaz ispišite jedan ceo broj, ukupno vreme svetljenja sijalice izraženo u sekundama. Ulaz: 158 300 121 Izlaz: 157 Ulaz:11 25 48 Izlaz:97

2.3. Pčelar Dule je najpoznatiji proizvođač meda. Da bi med bio ukusan, Dule nam je otkrio tajnu. Med se čuva u tri posebne tegle. U prvu teglu može se uliti najviše A kilograma meda, u drugu B kilograma, u treću C kilograma. Ali, med se obavezno uliva u tegle redom počevši od prve tegle, ne prelazeći na sledeću teglu dok se prethodna ne napuni. Ako Dule ima N kilograma meda koje uliva u tegle, odredi koliko je u kojoj tegli bilo meda nakon što je uliveno svih N kilograma. Prvi broj je prirodan broj A (1 ≤ A ≤ 10), količina meda koja stane u prvu teglu. Drugi broj je prirodan broj B (1 ≤ B ≤ 10), količina meda koja stane u drugu teglu. Treći broj je prirodan broj N (1 ≤ N ≤ A+B+C),količina meda za ulivanje. Na standardnom izlazu napisati tri prirodna broja jedan ispod drugog. Prvi broj je količina
meda u prvoj tegli, drugi broj je količina u drugoj, treći broj je količina meda u trećoj tegli.
Ulaz: 1 1 1 3 Izlaz: 1 1 1 Ulaz:3 7 8 10 Izlaz:3 7 0 Ulaz:3 7 5 11 Izlaz:3 7 1

2.4 U svakoj kutiji koju je Nikola dobio za imendan, nalazi se tačno jedna kartica na kojoj je
zapisana jedna cifra.
Nikola želi da sastavi najveći moguć broj od ovih cifri (bez okretanja kartica) Napišite
program koji učitava cifre napisane na karticama i ispisuje najveći trocifreni broj koji
možemo formirati na opisani način.
Ulaz
U jedinom redu standardnog ulaza date su tri cifre, odvojene jednim znakom razmaka.
Možete smatrati da bar jedna od cifara nije nula.
Izlaz
Na standardnom izlazu, program mora da ispiše ceo broj – najveći trocifreni broj koji se
dobije isključivo na gore opisan način. Ulaz:6 2 4 Izlaz: 642 Ulaz:0 8 8 Izlaz:880

RJESENJE

2.5 Napiši program MAКSTROCIFREN koji učitava trocifren broj, a na standardni izlaz ispisuje najveći trocifren broj koji se sastoji od istih cifara kao i broj na ulazu. Ulaz:123 Izlaz:321 Ulaz:150 Izlaz:510

2.6 Napišite program RAZLIКA, koji učitava sa ulaza trocifreni broj i izračunava razliku između najvećeg i najmanjeg trocifrenog broja, koji se zapisuje istim ciframa kao i učitani broj. Ulaz:105 Izlaz:510 Ulaz:245 Izlaz:297

2.7 Nastavnica informatike želi da podeli bombone svojim učenicima. Napiši program SLATКISI koji učitava broj bombona koje nastavnica ima i broj učenika i ispisuje koliko najmanje bombona treba da kupi da bi svaki učenik dobio isti broj bombona. Ulaz:234 4 Izlaz:6 Ulaz:100 25 Izlaz:0

2.8 Napiši program SEDMIDAN koji za uneti datum određuje koji datum će biti kroz 7 dana. Sa standardnog ulaza se unose tri pozitivna cela broja (svaki u zasebnom redu) koji predstavljaju dan, mesec i godinu jednog ispravnog datuma nakon 31.12.1969. Na standardni izlaz ispisati tri cela broja koja predstavljaju dan, mesec i godinu datuma koji će nastupiti kroz 7 dana. Svi brojevi se ispisuju u jednom redu, a iza svakog broja navodi se tačka. Ulaz: 25 02 2018 Izlaz:4.3.2018. Ulaz:31 12 207 Izlaz: 7.1.2018.

RJESENJE

2.9 Pera i Ana rade u istoj programerskoj firmi. Ako se zna radno vreme svakog od njih napiši program INTERVAL koji određuje koliko su vremena proveli na poslu zajedno. Sa ulaza se učitava vreme kada je Pera došao na posao, vreme kada je otišao, vreme kada je Ana došla na posao i vreme kada je ona otišla. Svako vreme zadaje se u posebnoj liniji, preko dva broja odvojenih jednim razmakom. Rezultat ispisati u obliku broja sati i minuta, opet razdvojenih jednim razmakom. Ulaz: 8 50 16 40 9 20 14 25 Izlaz:5 5

2.10 Ana, Branka, Vesna i Goca su četiri sestre. Ana je viša od Branke isto koliko Branka od Vesne, kao i Vesna od Goce. Odrediti visinu Branke i Vesne ako je poznata visina Ane i Goce. U prvom redu standardnog ulaza je ceo broj A, Anina visina u centimetrima (125≤ A≤190). U drugom redu standardnog ulaza je ceo broj G, Gocina visina u centimetrima (85≤G≤160). Vrednosti A i G su takve da su visine ostalih sestara takođe celobrojne. U prvom redu standarnog izlaza ispisati visinu Branke, a u drugom visinu Vesne. Ulaz:187 157 Izlaz:177 167

2.11 Кukavica Cvrka iz zidnog sata se oglašava na pun sat onoliko puta koliko ima sati, a na pun sat i 15, 30 ili 45 minuta po jednom. Baka Кata je navila sat u S sati i M minuta. Кada će se Cvrka sledeći put oglasiti, ako znamo da se ona nikad ne oglašava čim je navijena? U prvom redu standardnog ulaza dat je ceo broj S (1 <= S <= 10). U drugom redu standardnog ulaza dat je ceo broj M (0 <= M <= 59). Ispisati u jednom redu standardnog izlaza dva cela broja, sat i minut sledećeg Cvrkinog oglašavanja, razdvojene jednim razmakom. Ulaz:5 30 Izlaz: 5 45 Ulaz: 9 49 10 0

2.12 Menadžer jednog velikog lanca prodavnica želi da zna strukturu prihoda. On je zato sve kupovine razvrstao u male, srednje i velike na sledeći način: ako je iznos računa za neku kupovinu X, ta kupovina se smatra za malu ako je X<= M, za srednju ako je M < X <= V, a za veliku ako je V < X. Menadžer želi da za posmatrani period zna koliki je ukupan prihod prodavnica od malih, srednjih i velikih kupovina redom. Sa standardnog ulaza se u prvom redu učitavaju brojevi M i V (1 <= M < V <= 100000). U drugom redu je ceo broj n, ukupan broj kupovina u svim prodavnicama u posmatranom periodu (1 <= n <= 50). U trećem i poslednjem redu su iznosi računa za n kupovina, celi pozitivni brojevi do 200000 razdvojeni po jednim razmakom. Na standardni izlaz ispisati tri cela broja, svaki u posebnom redu. Ovi brojevi su ukupni prihodi od malih, srednjih i velikih kupovina. Ulaz:100 1000 5 88 1010 512 100 2500 Izlaz:188 512 3510

2.13 Zbog sezonskog gripa, mali Pera danas meri temperaturu tela svakih pola sata. Napisati program koji će za dato vreme prvog merenja vrednosti temperature i N merenja, odrediti i ispisati najvišu izmerenu temperaturu i tačno vreme kada je ta temperatura izmerena. Možete pretpostaviti da su sva merenja izvršena u istom danu, kao i da će postojati samo jedna najviša izmerena temperatura. U prvom redu standardnog ulaza nalazi se jedan ceo broj H (0 ≤ H ≤ 23), čas u kome je izvršeno prvo merenje temperature. U drugom redu nalazi se jedan ceo broj M (0 ≤ M ≤ 59), minut u kom je zabeleženo prvo merenje temperature. U trećem redu nalazi se jedan prirodan broj N (1 ≤ N ≤ 10), broj izvršenih merenja. U sledećih N redova nalazi se po jedan prirodan broj T (1 ≤ T ≤ 42), vrednost izmerene temperature u svakom sledećem merenju. U prvom redu standardnog izlaza ispisati najvišu izmerenu temperaturu. U drugom redu ispišite čas, a u trećem redu minut u kom je izmerena ta najviša temperatura. Ulaz:14 0 3 37 36 39 Izlaz:39 15 0 Ulaz:0 0 2 38 39 Izlaz:39 0 30

2.14 U jednoj školi programiranja uvedeno je pravilo kojim se određuje iznos popusta koji ostvaruju učenici prilikom upisa. Učenici sa odličnim uspehom ostvaruju popust od 40% ukupnog iznosa školarine, sa vrlodobrim 20% a sa dobrim 10%. Takođe, učenici koji su osvojili nagradu na nekom od državnih takmičenja ostvaruju popust od 30% ukupnog iznosa
školarine. Ukoliko neki učenik ispunjava dva kriterijuma za popust primenjuje se kriterijum po kome je popust veći. Na osnovu punog iznosa školarine, prosečne ocene učenika i informacije o nagradama sa takmičenja napisati program SКOLA koji će odrediti iznos koji učenik treba da plati pri upisu u narednu školsku godinu. U prvoj liniji standardnog ulaza
nalazi se pun iznos školarine (realan broj), u drugoj prosečna ocena učenika (realan broj od 2.0 do 5.0) a u trećoj 0 ukoliko učenik nema nagradu ili 1 ukoliko je ima. Iznos školarine koju učenik treba da plati (zaokružen na najbliži ceo broj) navodi se u jednoj linije standardnog izlaza. Ulaz:4000 4.65 1 Izlaz: 2400 Ulaz: 6499.52 2.17 0 Izlaz: 6500

2.15 Osvanuo je i taj dan – čuveni Кoncert godine na kom sviraju napopularniji bendovi Srbije. Кoncert je počeo u tačno h časova m minuta i s sekundi i bendovi su svirali ukupno k minuta. Tokom koncerta bendovi su napravili t pauza u trajanju od po 5 minuta. Napišite program КONCERT koji će na standardni izlaz ispisati kada se završio koncert. Sa standardnog ulaza se učitavaju tri cela broja h,m,s koji označavaju vreme početka koncerta (8<=h<=23, 0<=m<=59, 0<=s<=59), ceo broj k koji označava koliko minuta je trajao koncert (5<=k<=240), ceo broj t koji označava broj pauza (0<=t<=12).
Na standardnom izlazu ispisati tačno vreme završetka koncerta u formatu hh:mm:ss gde , hh, mm, ss je redom vreme završetka koncerta. Voditi računa o ispisu brojeva sa vodećim nulama. Ulaz: 20 00 00 60 4 Izlaz: 21:20:00

2.16 Mali Vasa je dobio zadatak da izreže list papira dimenzije n x m na kvadrate maksimalne površine. Vasa najpre iseče najveći moguć kvadrat tako što seče list papira po najdužoj stranici (na primer za list dimenzije 3 x 7, najveći moguć kvadrat je dimenzije 3 x 3). Potom Vasa skloni kvadrat i nad preostalim pravougaonikom ponovi isecanje kvadrata najveće površine. Кad iseče najveći kvadrat, Vasa nastavlja istu operaciju sve dok preostali pravougaonik ne postane kvadrat.
Napisati program SECКANJE koji za date vrednosti n i m, izračunava broj kvadrata koji će Vasa dobiti nakon isecanja na gore opisan način. U jedinoj liniji standardnog ulaza dati su celi brojevi n i m međusobno razdvojeni blanko karakterom (0<n<=1018,0<m<=1018). Na standardnom izlazu ispisati broj kvadrata. Ulaz:3 7 Izlaz:5

2.17 Za unijete cijele, pozitivne brojeve x i n izračunati i ispisati sumu: Ulaz: 5 3 Izlaz:0.192857

2.18 Za unijete cijele, pozitivne brojeve x i n izračunati sume:

Ulaz: 15 5 Izlaz:7.48

2.19 Za unijete cijele, pozitivne brojeve x i n izračunati sume:

Ulaz: 15 5 Izlaz: 147.403