Zadatak50-16

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i;
int niz[5];
cout<<„Unesi brojeve: „<<endl;
for( i=0; i<5; i++)
cin>>niz[i];
for( i=4; i>0; i–) // provjeravamo unatraske
{
if(niz[i]<niz[i-1])
cout<<„raste „;
else
if(niz[i]==niz[i-1])
cout<<„isto „;

else
cout<<„pada „; } // ovdje je [i-1] jer provjeravamo unatraske izmedju clana [i] i onog prije njega [i-1]. */
cout<<endl;
return 0;