Zadatak60-16

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
int n,i,j;
cout<<„Koliko clanova niza,n= „;
cin >>n;
int A[n],B[n],br=0;
int uslov = 0;          //ovdje se uvodi promjenjiva uslov, koja definise kad je uslov tacan i kad nije tacan
for(i =0;i<n;i++)
{ cin >> A[i]; //unos elemenata niza
uslov = 0;
for( j=0;j<i;j++)//definisanje kad je uslov tacan
{ if(A[i]==A[j])
{ uslov = 1; }
}
if(uslov==0)//ako je uslov netacan onda broji sve one koji su razliciti
{ B[br]=A[i]; br++; } }
for( i=0;i<br;i++)
{ cout << B[i] << “ “ ; }
cout << endl;
return 0;}